Autorolas vilkår og betingelser


1. Generelle betingelser
1.1 Brukeravtale
1.2 Ansvarsfritak
5. Andre rettigheter og forpliktelser for partene i kontrakten
5.1 Overføring av risiko
5.2 Selgers forpliktelser
5.3 Selgers rettigheter


7. Ansvarsbegrensning
7.1

8. Lovvalg, verneting, andre bestemmelser
8.1


1

Generelle betingelser

1.1Brukeravtale
1.1.1Eieren av disse generelle vilkårene og betingelsene for-auksjoner (kort sagt, "Auksjon Vilkår") skal være Autorola AS. Formålet med disse Auksjon vilkårene er å regulere salg av løsøre av eieren, bedrifter eller privatpersoner (heretter referert til som "Selger") til personer som er også bedrifter (heretter referert til som "Kjøper"). Salget skal innrettes og gjennomføres via Autorola AS (Autorola) sin internett-plattform på Autorola.no. Disse Auksjon vilkårene danner det rettslige grunnlaget mellom Autorola, selger og kjøperen ("avtalepartene"). Når det vises til "kjøretøy" er laget i disse Auksjons vilkårene, kan de også inkludere andre objekter for salg på en auksjon.

Den gjeldende versjonen av følgende Auksjon vilkårene skal også gjelde for fremtidige transaksjoner mellom kontraktspartene. Andre generelle forretningsvilkår gjelder ikke her, selv om ikke eksplisitt motsagt.
1.2Ansvarsfritak
1.2.1Brukeren av Internett-plattformen skal slippe Autorola fra alle påstander om at andre brukere eller tredjeparter kan gjøre mot Autorola, enten gjennom brudd på sine rettigheter i tilbud og fagstoffet en bruker steder på nettstedet, eller gjennom sin bruk av Autorola nettsiden for andre formål. Brukeren skal også bære kostnadene ved eventuelle juridiske forsvar Autorola kan kreve, inkludert alle bane og advokatkostnader. Dette gjelder ikke dersom brukeren ikke er ansvarlig for overtredelsen.

2

Registrering, bruk av Internettplattform

2.1Registreringsprosedyre
2.1.1Brukere må registrere seg for å bruke alle tjenestene som Autorola tilbyr. Ingen har rett til å registrere seg på Autorola. Registrering er gratis og utføres av brukeren åpne en brukerkonto og akseptere disse Auksjon vilkårene. Ved å registrere deg, er en kontrakt om bruk av Autorola.no internettplattform inngått mellom Autorola og brukeren.

Dataene for Autorola ved registrering må være nøyaktig og fullstendig. Skulle det bli en endring i brukerdata etter registrering, må brukeren ha plikt til å varsle Autorola av denne endringen på en gang. Ved registrering må brukeren velge et brukernavn og passord. Brukernavnet kan ikke krenke tredjeparts rettigheter, spesielt ikke bytte navn eller opphavsrettigheter. Passordet må holdes konfidensielt. Brukeren skal selv være ansvarlig for misbruk av et brukernavn eller passord. Brukerkontoen er ikke overførbar.
2.2Bruk av Internett-plattformen
2.2.1Internettplattformen og andre Autorola nettsteder kan inneholde lenker til andre nettsteder. Autorola har ingen innflytelse på utformingen og innholdet i disse koblingene. Autorola skal ikke være ansvarlig for aktualitet, nøyaktighet, helhet eller kvaliteten på informasjonen som gis på dem og uttrykkelig avstand fra alt fagstoffet på slike nettsteder.

Når du bruker Autorola nettsteder, er brukeren ikke har rett til å ansette noen enheter, soft-ware eller annen praksis som kan påvirke driften av Internett-plattformen. Brukeren kan ikke ansette noen tiltak som er egnet til å føre til urimelige eller overdreven infrastruktur belastninger. Fagstoffet på Autorola Internett-plattform kan ikke kopieres, overlevert, brukes eller reproduseres på noen måte uten eierens tillatelse. Dette skal også gjelde for "robot/crawler"-søkemotorkopier, "skjermskraping" og andre automatiske enheter.

Utformingen av Autorola nettsteder kan kun kopieres og/eller brukes på andre nettsteder med Autorolas skriftlige tillatelse.
2.3Frysing av kontoer
2.3.1Autorola kan fryse en brukerkonto til enhver tid, spesielt når det gjelder overgrep mot de generelle og spesielle Auksjon vilkårene. Så snart en brukerkonto er frosset, kan brukeren ikke lenger bruke Autorola nettside eller omregistrere uten Autorola uttrykke tillatelse.
2.4Oppsigelse av kontrakt
2.4.1Bruker kan si opp brukerkontrakten når som helst, uten varsel. Skriftlig melding eller en e-post til kundcenter@autorola.se skal tjene til oppsigelse.

3

Inngå en kontrakt i en auksjon

3.1Autorola.no Auksjonsbetingelser
3.1.1Brukere kan ikke manipulere løpet av en auksjon ved å gjøre bud via en annen brukerkonto eller gjennom ekspress intervensjon av en tredjepart. Selgeren, skal særlig være forbudt å plassere bud på objektene han er auksjonering under budgivning perioden. Auksjonering av objekter er forbudt der deres anbud, salg eller kjøp bryter lovens forskrifter eller regler vanlig anstendighet. Spesielt kan objekter som ikke kan beskrives eller lagt ut for auksjon hvis deres annonsering, anbud eller salg krenker opphavsrett og immaterielle rettigheter, industrielle rettigheter eller andre rettigheter (f.eks retten til ens eget bilde, navn og personlighet).
3.2Auksjonsprosedyre
3.2.1Begynnelsen, slutten og løpet av en auksjon skal styres av Autorola. Autorola forbeholder seg retten til å kansellere eller endre planlagte auksjoner. Kun unntaksvis skal Autorola AS ha rett til å oppheve auksjoner uten gitt grunn, uten et rettslig krav påfølgende på bruker del. Invalidering kan finne sted før eller under en auksjon.
3.3Plasserer elementer for auksjonen
3.3.1Selgeren må plassere objekter for auksjon i riktig kategori, med et korrekt og fullstendig skrevet og illustrert beskrivelse. Dette skal omfatte en nøyaktig angivelse av alle de essensielle egenskaper og funksjoner som kreves for å foreta et kjøp, og eventuelle feil som sannsynligvis redusere objektets verdi, dvs. være en sannferdig uttalelse av den faktiske tilstanden. Videre må selger gi brukerne full informasjon om hvem som eier objektet under anbud, til eierens rett sette det opp for auksjon, og detaljer om betaling og innkreving.

Beskrivelsen og bilder som brukes må ikke krenke tredjeparts rettigheter og må referere utelukkende til objekt under anbuds (originale fotografier). Beskrivelser, tegninger og fotografier kan ikke inneholde reklame for noe annet enn objekt under anbudet, og spesielt ikke inkludere lenker til en personlig nettside, telefonnumre, osv.

Hvor Autorola er selger, vil objektene som auksjoneres beskrives med en kontraktspartner eller tjenesteleverandøren, uten Autorola gjennomføre en andre vurdering.
3.4Beskrivelsesavvik
3.4.1Bør etter kjøperens oppfatning defekter i en gjenstand på auksjon overstiger de som er beskrevet av Selger, Autorola har rett til å få en sakkyndig uttalelse, som skal være bindende for partene i kontrakten. De påfølgende kostnader skal betales av den som er ansvarlig for en etablert eller ikke-etablerte avvik; hvis bare en liten, eller ingen avvik er konstatert, skal de påfølgende kostnadene bæres av kjøper. Defekt beskrivelser av gjenstander verdt opp til € 300,00 anses uvesentlig og vil ikke bli overveid. Se seksjon 4.3.1. for mer informasjon.
3.5Plassering
3.5.1Ved å plassere et objekt på en Autorola nettside, selger erklærer sin før bindende aksept av et bud høyeste tilbud på slutten av budgivning perioden, så lenge budet møter minimums fastsatt pris. Selger også uttrykkelig erklærer sin avtale om å selge auksjonert objektet til budgiveren skal ikke høyere bud gjøres.
3.6Budgivningsregler, bindingstid
3.6.1Tilbyder skal gjøre et forsøk ved å legge inn en sum penger innen budgivning perioden. Alle tilbud skal være brutto. Skulle to budgivere tilby samme pris, skal den første bud legges inn vurderes høyere.

Budgiverens bud er bindende inntil det gjøres ugyldig av et høyere bud. Dersom bud ikke overby og minsteprisen ikke er oppfylt, skal tilbudet være gyldig for en 48-timers periode (virkedager) etter utløpet av den elektroniske auksjonen, med mindre en annen kjennelse er avtalt.

Bud allerede innsendte kan ikke senkes eller ugyldig med mindre bud har juridisk tillatelse til det, for eksempel via recision forskrifter BGB. Alle innsendte bud vil bli registrert og lagret av Autorola. Autorola skal løse eventuelle uklarheter som oppstår vedrørende bud på en måte bindende for alle avtalepartene.
3.7Salgsavtale
3.7.1Så lenge minsteprisen er oppnådd, på slutten av den elektroniske auksjonen en salgsavtale vil bli inngått mellom selger og høystbydende, der deres rettigheter og plikter skal i hovedsak være i samsvar med §§ 4, 5, og 6 av disse Auksjonsvilkår.

Når et objekt hadde blitt kjøpt, skal Autorola sende salgskontrakten til selgeren og kjøperen. Kontraktene som Autorola sender må kontrolleres for nøyaktighet. Samtidig vil de bli plassert på de respektive brukerkontoer på Autorola.no.

4

Innsamling og kjøpers inspeksjonsrett

4.1Plassering
4.1.1Kjøpte biler/gjenstander må hentes av kjøperen for egen regning, fra stedet oppgitt av selger i meldingen om salg eller på nettstedet. Selger skal oppgi adressen til stedet. Skulle ingen eksakt adresse oppgis i postnummer området, skal bilen bli plukket opp på selgerens adresse.
4.2Hentefrist/Engangssum betaling
4.2.1Alle biler må hentes av kjøper på angitt sted, innen 5 virkedager etter mottak av en såkalt "varsel om release". Varsel vanligvis følger umiddelbart etter betaling av kjøpesummen er mottatt.

Hvor betaling ikke håndteres av Autorola, er kjøperen forpliktet til å plukke opp biler innen 5 virkedager etter å ha mottatt Autorola elektroniske salgskontrakter.

Skulle disse vilkårene ikke overholdes, forbeholder Autorola retten kjøpet å ugyldig følge av mislighold (av betalingsperioder som fremgår av kontrakten og den endelige datoen for betaling fremgår av fakturaen) og for å markedsføre bilen andre steder. Kjøper skal sendes en påminnelse om å betale som sier engangskompensasjon sum, etter som han skal faktureres for auksjonsgebyrer, et ekstra gebyr på € 250,00 (pluss moms), og om nødvendig, eventuelle prisreduksjoner som følge av en påfølgende salg og eventuelle demurrage kostnader av forhandleren. Kjøper skal kunne fremlegge bevis på at Autorola påløper betydelig lavere skader, eller ingen i det hele tatt.
4.3Kjøpers garantikrav for defekter
4.3.1Tilstand/Inspeksjon
Salget av brukte gjenstander skal i hovedsak være på en "kjøp som de er", dvs. uten noen garantier. Kjøper plikter således å inspisere et kjøretøy grundig før aksept, for å finne ut om det stemmer overens med beskrivelsen av bil under auksjonen. Åpenbare feil som sannsynligvis vil svekke objektets verdi må være omstridt på stedet, og selger og Autorola refset innen 48 timer. Autorola må varsles via telefon om slike mangler før dette, på: +46 8 751 38 00, etter på telefaks til: eller på e-post, til: kundcenter@autorola.se; sviktende en faksmelding, bør umiddelbar skriftlig melding også sendes. Bilen skal forbli på samme sted.

Skulle et kjøretøy avviker fra kjøretøyet beskrivelse på måter som ikke åpenbare før samlingen, selv under forsvarlig kontroll, bør sannsynliggjøring av slike feil skal presenteres for Autorola innen 5 virkedager i form av en sakkyndig rapport fra TÜV eller DEKRA. Rapporten skal inneholde opplysninger om hvorvidt ubemerket feilen allerede eksisterte før samlingen. Bare den reduserte verdien av kjøretøyet som angitt i den sakkyndige rapport kan bli refundert, minus en sum på € 300,00. Ingen krav vil bli anerkjent dersom et kjøretøy blir samlet og kjørt mer enn 100 km under sin egen makt. I tillegg skal § 3.4 og § 7 (om fradrag på € 300,00) gjelder.
4.3.2Prisavslag
§§ 3.4 og 4.3.1 gjelder i tilfelle av et betydelig avvik i beskrivelsen. Del 7 skal forbli upåvirket.

5

Andre rettigheter og forpliktelser for partene i kontrakten

5.1Overføring av risiko
5.1.1Når et kjøretøy er akseptert, skal risikoen for utilsiktet forringelse og ødeleggelse passere til kjøperen eller hans agent.
5.2Selgers forpliktelser
5.2.1Opplysninger om hvordan gjenstand under auksjonen er utstyrt og beskrivelser av tilstanden skal utarbeides av Selger, eller de sakkyndige engasjert av ham, og innarbeides i beskrivelsene til det beste av sin kunnskap og tro.
5.3Selgers rettigheter
5.3.1Selger skal ha rett til å trekke seg fra en kontrakt bør kjøperen erklære hans kreditt status feil, stoppe betalinger eller har søkt om konkurs eller akkordforhandlinger for sine eiendeler.

Skulle solgt objektet bli skadet, mistet eller ødelagt før risiko er overført til kjøper, gjennom ingen feil av selger, skal selgeren ha rett til å trekke seg fra salgsavtalen dersom han melder skade, tap eller ødeleggelse til Kjøper på en gang og returnerer kjøpesummen til ham umiddelbart.

Ingen ytterligere krav skal foreligge etter en tilbaketrekning og kjøpesummen refusjon av denne typen.

6

Kjøpesum, betaling, gebyrer

6.1Kjøpesum og skatt
6.1.1Kjøpere fra Norge
Kjøpesummen skal tilsvare det høyeste budet, og med mindre andre ordninger for den aktuelle bilen er uttrykkelig fastslått i sin salgs beskrivelse, skal omfatte lovbestemt omløpshastighet Skatt (på brutto kjøpesum) gjelder i Norge. Selger skal gi norske kjøpere med en skikkelig faktura som viser netto kjøpesum og ekstern omsetningsavgift aktuelt. Imidlertid skal det foregående punktum gjelder ikke dersom salget er underlagt forskjells beskatning etter § 25a av omsetningen Skatterett.
6.1.2Kjøpere fra EU-stater
Før du legger bud på objekter underlagt vanlig omsetningsavgift, må Kjøpere fra et EU-land rette Selger skriftlig av deres gyldig internasjonalt omsetningsavgift identifikasjonsnummer; de må også gi selger en skriftlig garanti for at den kjøpte objektet vil bli tatt med til et EU-land så raskt som mulig. På oppfyllelsen av disse forholdene, trenger norsk omsetningsavgift ikke skal betales på netto kjøpesum, så kjøpesummen skal bare være netto kjøpesum.
6.1.3Kjøpere fra land utenfor EU (tredjeland)
Kjøpere fra ikke-EU-land (tredjelands) må betale selger et depositum tilsvarende omsetningsavgift gjelder i Norge. Kjøper vil bli refundert for innskudd så snart han har bevist hinsides tvil at den kjøpte gjenstanden (som vanlig Omsetningen Skatt er betalt under Omsetningen Tax Law) har forlatt Norge. Kjøper vil bli refundert for depositum så snart vi har mottatt riktig form. Rett til å motta betaling av depositum kan bare tilbakelevert med selgerens tillatelse.
6.2Betaling
6.2.1Autorola AS, av Gamla Stallet Stora Wäsby Slott i 194 37 Upplands Väsby, vil utstede en brutto faktura for alle biler som selges gjennom Autorola. Kjøpesummen må betales i sin helhet til Autorola via bankoverføring, før samlingen. Overføringen må skje innen 3 virkedager etter at budet er akseptert. Autorola kan sette biler ikke er betalt innen denne perioden opp for salg andre steder. I dette tilfellet vil Autorola sende kjøperen en skriftlig forespørsel om endelig oppgjør med frist en arbeidsdag, informerer ham om at bilen vil bli tilbudt for salg andre steder, og oppgi eventuelle differensial beløp eller ekstra utgifter dette vil medføre. Eventuelle bankgebyrer som pådras betales av kjøperen.

Hvis Autorola er ikke selger, skal Kjøper betale kjøpesummen når bilens offisielle registreringspapirer og andre kjøretøy-relaterte dokumenter utveksles på det tidspunktet bilen er overlevert.

Varene skal være eiendommen til selger inntil full betaling er foretatt.
6.3Avgifter
6.3.1Kjøper og selger skal hver betale auksjonsgebyrer i henhold til de beløpene som er fastsatt i gjeldende prisliste for Autorola.no.

Når et kjøretøy er solgt til en utenlandsk kjøper, skal Autorola belaste en dokumenthåndtering avgift på € 180,00 pluss moms, som skal betales av kjøperen.

Avgifter skal betales umiddelbart etter mottak av faktura og kan falle bort ved bankoverføring. Beløpet er oppgitt på fakturaen skal omfatte (skriftlig) merverdiavgift gjelder på utstedelsestidspunktet. Fakturering skal være i posten; samtidig fakturaen vil bli plassert på nettet, så tilgjengelig for å skrive ut på den respektive brukerens konto. § 6.2 skal gjelde i dette tilfellet; Brukeren vil bli misligholdt etter en periode på to uker etter fakturadato og sendes ingen påminnelse til å betale.

Avgiften på grunn Autorola vil bli godskrevet den enkelte partner til kontrakten dersom den andre partneren til avtalen ikke behørig oppfyller en kontrakt inngått via Autorola nettstedet.

7

Ansvarsbegrensning

7.1
7.1.1Uten unntak skal Autorola bare være ansvarlig for å kompensere for skader – uansett rettslig grunnlag – ved spesifikt forsett og grov uaktsomhet. Ved enkel uaktsomhet, skal Autorola kun være ansvarlig for:

a) Skader fra skade på liv, lem eller helse;

b) Skader fra brudd på en grunnleggende kontraktsmessig forpliktelse (en forpliktelse som letter riktig gjennomføring av en kontrakt gjennom sin oppfyllelse og på overholdelse av hvilke avtalepartene kan alltid stole). I dette tilfellet, derimot, Autorola's ansvar begrenset til utskifting av forutsigbare, standard skader.

Begrensningene på ansvar som følger av denne paragraf gjelder ikke bør Autorola svikaktig holde tilbake en defekt eller ta på seg en garanti for et objekts tilstand.

8

Lovvalg, verneting, andre bestemmelser

8.1
8.1.1Selgers/kjøpers arbeidssted og jurisdiksjon skal være selgers adresse, selv for søksmål, dersom et krav om betaling av regninger eller sjekker gjøres gjeldende.

Dersom kontraktspartene er bedrifter, med mindre annet er avtalt, skal bare den materielle rett i Norge gjelde – med unntak av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer – for kontrakter inngått på Autorolas internettplattform. Den eneste verneting for tvister med Autorola skal være Oslo, Norge.

Bør skille deler av disse Auksjon vilkårene være eller bli ugyldig, dette fritar ikke kjøperen sin plikt til å godta de innkjøpte varer og oppfylle de andre vilkårene i avtalen. Gyldigheten av de øvrige bestemmelsene vil ikke bli berørt av dette. I dette tilfellet, skal avtalepartene er enige om at den ugyldige bestemmelsen skal erstattes av en som økonomisk kommer nærmest den opprinnelige bestemmelsen.

Kjøpers rettigheter som følger av kjøpsavtalen skal ikke være omsettelige.

Oslo, Norge 2016

9

Retningslinjer for personvern

9.1Innledning
9.1.1Detaljert personvernvarsel for personopplysninger innhentet av Autorola.
Vi bruker personopplysningene dine når du bruker Autorola-tjenestene. Detter personvernvarselet er ment å informere deg, den «identifiserbare enkeltpersonen», om hvordan vi bruker personopplysningene dine. Beskyttelse av personopplysningene dine er viktig, og vi oppfordrer deg til å lese dette personvernvarselet. Hvis du har problemer med å lese dette personvernvarselet eller trenger hjelp til å forstå det, ber vi deg om å kontakte oss (telefon: +46 8 751 38 00) og vi vil hjelpe deg så godt vi kan. Vi bruker attpåtil informasjonskapsler. Please click on the Cookie Icon in the bottom left corner of the screen for details on how we use cookies.
9.2Kontakt
9.2.1Selskapet som samler inn opplysningene dine, bedre kjent som datakontrolløren, er:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Tlf: +45 70 20 16 61
E-mail: kundecenter@autocom.dk

Selskapet som behandler opplysningene dine, bedre kjent som databehandleren, er:

Autorola.no
Gamla Stallet Stora Wäsby Slott
194 37 Upplands Väsby
Tlf.: +46 8 751 38 00
E-post: kundcenter@autorola.se

9.2.2Hvis du ønsker å klage på måten vi behandler personopplysningene dine på, noe vi ikke kan hjelpe deg med, bør du kontakte databeskyttelsesmyndigheten:

Datatilsynet
P.O. Box 8177 Dep
0034 Oslo
Tlf.: +47 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Nettside: https://www.datatilsynet.no/

9.2.3Personopplysningene dine er beskyttet i henhold til loven gjennom den generelle databeskyttelsesforskriften (EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av identifiserbare enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data og opphevelse av direktivet 95/46/EF (den generelle databeskyttelsesforskriften, GDPR)
9.3Personer som registrerer seg for Autorola-tjenester
9.3.1Når du registrerer deg som bruker av Autorola-tjenester, inngår du en avtale som krever at du oppgir kontaktinformasjonen din til Autorola. Informasjonen din vil bli brukt til å utføre Autorola-tjenester og til å verifisere identiteten din.

Med mindre det foreligger et juridisk krav, har vi til hensikt å slette eller anonymisere dataene som er samlet inn fra deg mens du surfer på nettsidene våre ett år etter siste innlogging eller fem år etter at du sist kjøpte eller solgte noe kjøretøy eller varer. Vi ber deg la det gå litt tid ettersom vi ikke sjekker daglig all informasjon som skal slettes.
9.3.2Det er visse tilfeller der vi deler personopplysningene dine, som samles inn når du logger deg på Autorola-tjenestene, med tredjeparter for å utføre den avtalte tjenesten. Disse tilfellene inkluderer, men er ikke begrenset til, når du selger eller kjøper kjøretøy eller varer, når du ikke klarer å betale legitime fakturaer fra Autorola, samt når vi fakturerer, når vi refunderer betaling, når myndighetene stiller spørsmål om kriminale handlinger og mer.

Mottakerkategoriene er:

 • Finansielle revisorer
 • Kjøper av kjøretøy eller varer du selger
 • Selger av kjøretøy eller varer du kjøper
 • Vår bank
 • Vårt gjeldsinnsamlingsselskap
 • Vårt gjeldsbedringsselskap
 • Digital kontraktsignering-selskap
 • Myndighetene
 • Våre partnere som er vertskap for våre nettsider og Internett-tjenester
 • Våre datasikkerhetskopieringspartnere
 • SMS-tjenesteleverandører
 • Parkeringsområder hvor du henter eller avleverer kjøretøy eller varer
 • Transportselskaper som transporterer kjøretøy til eller fra deg

Vi overfører kontaktinformasjonen din til land utenfor EU-unionen i tilfeller der du kjøper eller selger biler eller varer utenfor EU-unionen.
9.3.3Autorola bruker en standard kontraktklausul for å sikre forsvarlig beskyttelse av personopplysningene dine i fravær av en tilstrekkelig beslutning i henhold til artikkel 45(3) av GDPR.
9.4Personer som surfer på nettsidene våre
9.4.1Vi samler inn informasjon om hvilke sider du besøker, hvilke kjøretøy du ser på, hvilke kjøretøy du legger til i favorittlisten din, hvilken kampanje som førte deg til nettsidene våre, osv. Dette brukes til å anbefale relevante kjøretøy til deg, til markedsføringsformål og til å optimalisere brukeropplevelsen og flyten med målet om å forbedre salget. Vi bruker attpåtil den innsamlede informasjonen til å foreslå potensielle kjøpere til salgsteamet vårt.
9.4.2Med mindre det foreligger et juridisk krav, har vi til hensikt å slette eller anonymisere dataene som er samlet inn fra deg mens du surfer på nettsidene våre ett år etter siste innlogging eller fem år etter at du sist kjøpte eller solgte noe kjøretøy eller varer. Vi ber deg la det gå litt tid ettersom vi ikke sjekker daglig all informasjon som skal slettes.

Vi har en juridisk interesse i å optimalisere salgene våre som vi mener er en juridisk grunn til å samle inn og behandle informasjonen din basert på surfingen din på nettsidene våre.
9.4.3Vi bruker tredjepartstjenester for å bygge anonym statistikk for bruken av nettsidene våre. Vi bruker attpåtil informasjonskapsler. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for detaljer om hvordan vi bruker informasjonskapsler.
9.5Personer som bruker Autorola Service Desk eller på annen måte ber om støtte
9.5.1Vi er alltid glade for å hjelpe når du har problemer med tjenestene våre. Vi har en legitim interesse i å hjelpe kundene med å bruke tjenestene våre.

Vi bruker tredjepartssystemer for å spore støtteforespørslene våre, og personopplysningene du oppgir for støtteformål kan lagres hos en ekstern partner.

I tilfeller der du ber om støtte for et delsystem, må vi kanskje dele personopplysningene du oppgir for støtteformål for å få den nødvendige støtten fra partnerne våre.

Vi sletter eller anonymiserer personopplysningene du oppgir for støtteformål maksimalt to år etter utbedring av forespørselen din.
9.6Personer som oppfører seg på en uredelig måte
9.6.1Vi beholder en intern registrering over brukere som oppfører seg på en uredelig måte. Dette kan være at de nekter å betale verifiserte kjøpere eller selgeravgifter, mobber selgeren gjentatte ganger når vedkommende avhenter en bil, prøver å jukse og mye mer.

Vi har en juridisk interesse i å holde tjenestene våre profesjonelle, noe som betyr at vi prøver å sikre at kjøperne og selgerne våre opptrer på en profesjonell måte.
9.6.2I tilfeller hvor loven er brutt eller det foreligger et juridisk krav, deler vi denne informasjonen med relevante parter som:

 • Myndigheter
 • Advokater

Denne informasjonen kan også være relevant for finansiell revisjon, da den kan brukes som dokumentasjon for tap av fortjeneste. I dette tilfellet vil informasjonen bli delt med:

 • Finansielle revisorer
9.6.3Med mindre det foreligger et juridisk krav, eller hvis lovbruddet er så alvorlig at det er juridisk begrunnelse for en lengre oppbevaringsperiode, har vi til hensikt å slette eller anonymisere denne informasjonen fem år etter at du sist kjøpte eller solgte noe kjøretøy eller varer. Vi ber deg la det gå litt tid ettersom vi ikke sjekker daglig all informasjon som skal slettes.
9.7Personer som kjøper og selger kjøretøy
9.7.1For å legge til rette for et salg må kjøperen og selgeren utveksle personopplysninger, og Autorola leverer denne informasjonen til begge parter som en del av avtalen som ble gjort når du registrerte deg for Autorola-tjenestene. Noen handler gjøres med en mellommann hvor kjøperen og selgeren ikke deler personopplysninger. Når en auksjon avsluttes, vil Autorola prøve å kontakte potensielle kjøpere og selgeren for å prøve å mekle salget.
9.7.2Vi overfører kontaktinformasjonen din til land utenfor EU-unionen i tilfeller der du kjøper eller selger biler eller varer utenfor EU-unionen.

Autorola bruker en standard kontraktklausul for å sikre forsvarlig beskyttelse av personopplysningene dine i fravær av en tilstrekkelig beslutning i henhold til artikkel 45(3) av GDPR.
9.7.3Med mindre det foreligger et juridisk krav, har vi til hensikt å slette eller anonymisere dataene som er samlet inn fra deg fem år etter at du sist kjøpte eller solgte noe kjøretøy eller varer. Vi ber deg la det gå litt tid ettersom vi ikke sjekker daglig all informasjon som skal slettes.
9.7.4Autorola er juridisk forpliktet til å rapportere importerte og eksporterte varer til INTRASTAT, og i så fall gi dem iht. loven nødvendige personopplysninger.

Autorola er juridisk pålagt å avregistrere kjøretøy før eksport eller dokumentere at det er gjort. Ved avregistrering deles personopplysningene dine med de relevante myndighetene.
9.8Personer som mottar refusjon
9.8.1Hvis vi må refundere en betaling, trenger vi bankkontoinformasjonen din for å overføre penger tilbake til deg. Du kan nekte dette hvis du foretrekker det, men det vil bety lengre ekspedisjonstid, og at vi ikke kan foreta en direkte overføring. Vi refunderer penger basert på en juridisk interesse i å behandle kundene våre rettferdig i den hensikt å fremme fremtidig handel og samarbeid.

Vi deler kontoinformasjonen din med:

 • Vår bank
 • Finansielle revisorer

Bankkontoinformasjonen din vil bli slettet fem år etter siste refusjon. Vi ber deg la det gå litt tid ettersom vi ikke sjekker daglig all informasjon som skal slettes.
9.9Personer som nekter å betale
9.9.1Autorola har en juridisk interesse i at kunder skal betale alt utestående. Autorola vil forsøke å samle inn forfalte betalinger.

Når Autorola og kunden ikke er enige om en betalingsmetode, vil Autorola bruke en tredjepart til å refundere pengene og i så fall dele relevante personsopplysninger med gjeldsbedringsselskapet.
9.9.2Med mindre det foreligger et juridisk krav, har vi til hensikt å slette eller anonymisere dataene som er samlet inn fem år etter at det siste forfalte beløpet ble betalt eller kansellert. Vi ber deg la det gå litt tid ettersom vi ikke sjekker daglig all informasjon som skal slettes.
9.10Dine rettigheter
9.10.1I henhold til loven har du følgende rettigheter vedrørende personopplysningene dine som benyttes av Autorola:
9.10.2Rett til å slette («rett til å bli glemt»)
Autorola vil på forespørsel slette eller anonymisere personopplysningene dine. Slettingen av personopplysningene dine gjøres så snart som mulig innen én måned etter mottak av forespørselen din.

Unntak
Autorola er kun forpliktet til å slette opplysningene dine hvis Autorola ikke er lovforpliktet til å beholde informasjonen, og ett av følgende gjelder:

 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for;
 • Du trekker tilbake samtykket ditt for innsamlingen og behandlingen, og hvor det ikke er noe annet juridisk grunnlag for behandlingen;
 • Du protesterer mot behandlingen for direkte markedsføringsformål;
 • Personopplysningene dine har blitt behandlet på en ulovlig måte;
 • Personopplysningene dine må slettes for å overholde en juridisk lovforpliktelse som Autorola er underlagt;
 • Personopplysningene er samlet inn i relasjon med tilbudet om informasjonssamfunnstjenester.
9.10.3Rett til begrensning av behandling
Autorola vil på forespørsel slutte å behandle personopplysningene dine.

Unntak
Autorola er kun forpliktet til å slutte å behandle opplysningene dine hvis ett av følgende gjelder:

 • Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av deg, i en periode som gjør det mulig for Autorola å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene;
 • Behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg slettingen av personopplysningene og ber i stedet om begrensning av bruken;
 • Autorola trenger ikke lenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men de er nødvendige for den identifiserbare enkeltpersonens etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav;
 • Du har informert Autorola om brudd på dine interesser, rettigheter og friheter i påvente av bekreftelsen om Autorolas legitime grunnlag tilsidesetter ditt.
9.10.4Rett til utbedring
Hvis du finner ut at vi er i besittelse av feil personopplysninger, gi oss beskjed og vi vil rette informasjonen.
9.10.5Den identifiserbare enkeltpersonens tilgangsrett
Det er retten din til å motta en kopi av personopplysningene Autorola oppbevarer om deg, første gang gratis. Vi leverer disse digitalt, med mindre du ber om noe annet. Det gjelder flere regler for innsyn i personopplysningene dine, men all nødvendig informasjon oppgis ovenfor. Kopien av personopplysningene dine leveres så snart som mulig innen én måned etter mottak av forespørselen din.
9.10.6Rett til å trekke tilbake samtykke
Når innsamlingen og bruken vår av personopplysningene dine er basert på samtykke fra deg, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte Autorola.
9.10.7Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene dine i maskinlesbart format. Autorola kan også på forespørsel sende det direkte til et annet selskap.

Unntak
Autorola er kun forpliktet til å oppgi personopplysningene dine når:

 • Opplysningene oppgis til Autorola av deg personlig,
 • Innsamlingen av opplysninger er basert på ditt samtykke eller en kontrakt du er del av og
 • Behandlingen utføres med automatiserte midler (mao. ingen informasjon trykket på papir).