Retningslinjer for personvern1Innledning
1.1Detaljert personvernvarsel for personopplysninger innhentet av Autorola.
Vi bruker personopplysningene dine når du bruker Autorola-tjenestene. Detter personvernvarselet er ment å informere deg, den «identifiserbare enkeltpersonen», om hvordan vi bruker personopplysningene dine. Beskyttelse av personopplysningene dine er viktig, og vi oppfordrer deg til å lese dette personvernvarselet. Hvis du har problemer med å lese dette personvernvarselet eller trenger hjelp til å forstå det, ber vi deg om å kontakte oss (telefon: +46 8 751 38 00) og vi vil hjelpe deg så godt vi kan. Vi bruker attpåtil informasjonskapsler. Please click on the Cookie Icon in the bottom left corner of the screen for details on how we use cookies.
2Kontakt
2.1Selskapet som samler inn opplysningene dine, bedre kjent som datakontrolløren, er:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Tlf: +45 70 20 16 61
E-mail: kundecenter@autocom.dk

Selskapet som behandler opplysningene dine, bedre kjent som databehandleren, er:

Autorola.no
Gamla Stallet Stora Wäsby Slott
194 37 Upplands Väsby
Tlf.: +46 8 751 38 00
E-post: kundcenter@autorola.se

2.2Hvis du ønsker å klage på måten vi behandler personopplysningene dine på, noe vi ikke kan hjelpe deg med, bør du kontakte databeskyttelsesmyndigheten:

Datatilsynet
P.O. Box 8177 Dep
0034 Oslo
Tlf.: +47 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Nettside: https://www.datatilsynet.no/

2.3Personopplysningene dine er beskyttet i henhold til loven gjennom den generelle databeskyttelsesforskriften (EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av identifiserbare enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data og opphevelse av direktivet 95/46/EF (den generelle databeskyttelsesforskriften, GDPR)
3Personer som registrerer seg for Autorola-tjenester
3.1Når du registrerer deg som bruker av Autorola-tjenester, inngår du en avtale som krever at du oppgir kontaktinformasjonen din til Autorola. Informasjonen din vil bli brukt til å utføre Autorola-tjenester og til å verifisere identiteten din.

Med mindre det foreligger et juridisk krav, har vi til hensikt å slette eller anonymisere dataene som er samlet inn fra deg mens du surfer på nettsidene våre ett år etter siste innlogging eller fem år etter at du sist kjøpte eller solgte noe kjøretøy eller varer. Vi ber deg la det gå litt tid ettersom vi ikke sjekker daglig all informasjon som skal slettes.
3.2Det er visse tilfeller der vi deler personopplysningene dine, som samles inn når du logger deg på Autorola-tjenestene, med tredjeparter for å utføre den avtalte tjenesten. Disse tilfellene inkluderer, men er ikke begrenset til, når du selger eller kjøper kjøretøy eller varer, når du ikke klarer å betale legitime fakturaer fra Autorola, samt når vi fakturerer, når vi refunderer betaling, når myndighetene stiller spørsmål om kriminale handlinger og mer.

Mottakerkategoriene er:

 • Finansielle revisorer
 • Kjøper av kjøretøy eller varer du selger
 • Selger av kjøretøy eller varer du kjøper
 • Vår bank
 • Vårt gjeldsinnsamlingsselskap
 • Vårt gjeldsbedringsselskap
 • Digital kontraktsignering-selskap
 • Myndighetene
 • Våre partnere som er vertskap for våre nettsider og Internett-tjenester
 • Våre datasikkerhetskopieringspartnere
 • SMS-tjenesteleverandører
 • Parkeringsområder hvor du henter eller avleverer kjøretøy eller varer
 • Transportselskaper som transporterer kjøretøy til eller fra deg

Vi overfører kontaktinformasjonen din til land utenfor EU-unionen i tilfeller der du kjøper eller selger biler eller varer utenfor EU-unionen.
3.3Autorola bruker en standard kontraktklausul for å sikre forsvarlig beskyttelse av personopplysningene dine i fravær av en tilstrekkelig beslutning i henhold til artikkel 45(3) av GDPR.
4Personer som surfer på nettsidene våre
4.1Vi samler inn informasjon om hvilke sider du besøker, hvilke kjøretøy du ser på, hvilke kjøretøy du legger til i favorittlisten din, hvilken kampanje som førte deg til nettsidene våre, osv. Dette brukes til å anbefale relevante kjøretøy til deg, til markedsføringsformål og til å optimalisere brukeropplevelsen og flyten med målet om å forbedre salget. Vi bruker attpåtil den innsamlede informasjonen til å foreslå potensielle kjøpere til salgsteamet vårt.
4.2Med mindre det foreligger et juridisk krav, har vi til hensikt å slette eller anonymisere dataene som er samlet inn fra deg mens du surfer på nettsidene våre ett år etter siste innlogging eller fem år etter at du sist kjøpte eller solgte noe kjøretøy eller varer. Vi ber deg la det gå litt tid ettersom vi ikke sjekker daglig all informasjon som skal slettes.

Vi har en juridisk interesse i å optimalisere salgene våre som vi mener er en juridisk grunn til å samle inn og behandle informasjonen din basert på surfingen din på nettsidene våre.
4.3Vi bruker tredjepartstjenester for å bygge anonym statistikk for bruken av nettsidene våre. Vi bruker attpåtil informasjonskapsler. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for detaljer om hvordan vi bruker informasjonskapsler.
5Personer som bruker Autorola Service Desk eller på annen måte ber om støtte
5.1Vi er alltid glade for å hjelpe når du har problemer med tjenestene våre. Vi har en legitim interesse i å hjelpe kundene med å bruke tjenestene våre.

Vi bruker tredjepartssystemer for å spore støtteforespørslene våre, og personopplysningene du oppgir for støtteformål kan lagres hos en ekstern partner.

I tilfeller der du ber om støtte for et delsystem, må vi kanskje dele personopplysningene du oppgir for støtteformål for å få den nødvendige støtten fra partnerne våre.

Vi sletter eller anonymiserer personopplysningene du oppgir for støtteformål maksimalt to år etter utbedring av forespørselen din.
6Personer som oppfører seg på en uredelig måte
6.1Vi beholder en intern registrering over brukere som oppfører seg på en uredelig måte. Dette kan være at de nekter å betale verifiserte kjøpere eller selgeravgifter, mobber selgeren gjentatte ganger når vedkommende avhenter en bil, prøver å jukse og mye mer.

Vi har en juridisk interesse i å holde tjenestene våre profesjonelle, noe som betyr at vi prøver å sikre at kjøperne og selgerne våre opptrer på en profesjonell måte.
6.2I tilfeller hvor loven er brutt eller det foreligger et juridisk krav, deler vi denne informasjonen med relevante parter som:

 • Myndigheter
 • Advokater

Denne informasjonen kan også være relevant for finansiell revisjon, da den kan brukes som dokumentasjon for tap av fortjeneste. I dette tilfellet vil informasjonen bli delt med:

 • Finansielle revisorer
6.3Med mindre det foreligger et juridisk krav, eller hvis lovbruddet er så alvorlig at det er juridisk begrunnelse for en lengre oppbevaringsperiode, har vi til hensikt å slette eller anonymisere denne informasjonen fem år etter at du sist kjøpte eller solgte noe kjøretøy eller varer. Vi ber deg la det gå litt tid ettersom vi ikke sjekker daglig all informasjon som skal slettes.
7Personer som kjøper og selger kjøretøy
7.1For å legge til rette for et salg må kjøperen og selgeren utveksle personopplysninger, og Autorola leverer denne informasjonen til begge parter som en del av avtalen som ble gjort når du registrerte deg for Autorola-tjenestene. Noen handler gjøres med en mellommann hvor kjøperen og selgeren ikke deler personopplysninger. Når en auksjon avsluttes, vil Autorola prøve å kontakte potensielle kjøpere og selgeren for å prøve å mekle salget.
7.2Vi overfører kontaktinformasjonen din til land utenfor EU-unionen i tilfeller der du kjøper eller selger biler eller varer utenfor EU-unionen.

Autorola bruker en standard kontraktklausul for å sikre forsvarlig beskyttelse av personopplysningene dine i fravær av en tilstrekkelig beslutning i henhold til artikkel 45(3) av GDPR.
7.3Med mindre det foreligger et juridisk krav, har vi til hensikt å slette eller anonymisere dataene som er samlet inn fra deg fem år etter at du sist kjøpte eller solgte noe kjøretøy eller varer. Vi ber deg la det gå litt tid ettersom vi ikke sjekker daglig all informasjon som skal slettes.
7.4Autorola er juridisk forpliktet til å rapportere importerte og eksporterte varer til INTRASTAT, og i så fall gi dem iht. loven nødvendige personopplysninger.

Autorola er juridisk pålagt å avregistrere kjøretøy før eksport eller dokumentere at det er gjort. Ved avregistrering deles personopplysningene dine med de relevante myndighetene.
8Personer som mottar refusjon
8.1Hvis vi må refundere en betaling, trenger vi bankkontoinformasjonen din for å overføre penger tilbake til deg. Du kan nekte dette hvis du foretrekker det, men det vil bety lengre ekspedisjonstid, og at vi ikke kan foreta en direkte overføring. Vi refunderer penger basert på en juridisk interesse i å behandle kundene våre rettferdig i den hensikt å fremme fremtidig handel og samarbeid.

Vi deler kontoinformasjonen din med:

 • Vår bank
 • Finansielle revisorer

Bankkontoinformasjonen din vil bli slettet fem år etter siste refusjon. Vi ber deg la det gå litt tid ettersom vi ikke sjekker daglig all informasjon som skal slettes.
9Personer som nekter å betale
9.1Autorola har en juridisk interesse i at kunder skal betale alt utestående. Autorola vil forsøke å samle inn forfalte betalinger.

Når Autorola og kunden ikke er enige om en betalingsmetode, vil Autorola bruke en tredjepart til å refundere pengene og i så fall dele relevante personsopplysninger med gjeldsbedringsselskapet.
9.2Med mindre det foreligger et juridisk krav, har vi til hensikt å slette eller anonymisere dataene som er samlet inn fem år etter at det siste forfalte beløpet ble betalt eller kansellert. Vi ber deg la det gå litt tid ettersom vi ikke sjekker daglig all informasjon som skal slettes.
10Dine rettigheter
10.1I henhold til loven har du følgende rettigheter vedrørende personopplysningene dine som benyttes av Autorola:
10.2Rett til å slette («rett til å bli glemt»)
Autorola vil på forespørsel slette eller anonymisere personopplysningene dine. Slettingen av personopplysningene dine gjøres så snart som mulig innen én måned etter mottak av forespørselen din.

Unntak
Autorola er kun forpliktet til å slette opplysningene dine hvis Autorola ikke er lovforpliktet til å beholde informasjonen, og ett av følgende gjelder:

 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for;
 • Du trekker tilbake samtykket ditt for innsamlingen og behandlingen, og hvor det ikke er noe annet juridisk grunnlag for behandlingen;
 • Du protesterer mot behandlingen for direkte markedsføringsformål;
 • Personopplysningene dine har blitt behandlet på en ulovlig måte;
 • Personopplysningene dine må slettes for å overholde en juridisk lovforpliktelse som Autorola er underlagt;
 • Personopplysningene er samlet inn i relasjon med tilbudet om informasjonssamfunnstjenester.
10.3Rett til begrensning av behandling
Autorola vil på forespørsel slutte å behandle personopplysningene dine.

Unntak
Autorola er kun forpliktet til å slutte å behandle opplysningene dine hvis ett av følgende gjelder:

 • Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av deg, i en periode som gjør det mulig for Autorola å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene;
 • Behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg slettingen av personopplysningene og ber i stedet om begrensning av bruken;
 • Autorola trenger ikke lenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men de er nødvendige for den identifiserbare enkeltpersonens etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav;
 • Du har informert Autorola om brudd på dine interesser, rettigheter og friheter i påvente av bekreftelsen om Autorolas legitime grunnlag tilsidesetter ditt.
10.4Rett til utbedring
Hvis du finner ut at vi er i besittelse av feil personopplysninger, gi oss beskjed og vi vil rette informasjonen.
10.5Den identifiserbare enkeltpersonens tilgangsrett
Det er retten din til å motta en kopi av personopplysningene Autorola oppbevarer om deg, første gang gratis. Vi leverer disse digitalt, med mindre du ber om noe annet. Det gjelder flere regler for innsyn i personopplysningene dine, men all nødvendig informasjon oppgis ovenfor. Kopien av personopplysningene dine leveres så snart som mulig innen én måned etter mottak av forespørselen din.
10.6Rett til å trekke tilbake samtykke
Når innsamlingen og bruken vår av personopplysningene dine er basert på samtykke fra deg, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte Autorola.
10.7Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene dine i maskinlesbart format. Autorola kan også på forespørsel sende det direkte til et annet selskap.

Unntak
Autorola er kun forpliktet til å oppgi personopplysningene dine når:

 • Opplysningene oppgis til Autorola av deg personlig,
 • Innsamlingen av opplysninger er basert på ditt samtykke eller en kontrakt du er del av og
 • Behandlingen utføres med automatiserte midler (mao. ingen informasjon trykket på papir).